Rhodesian ridgebacks

Coolabezi

Mambo, Abby

en Kibo

zijn JME vrij.

De foto's op onze website mogen niet zonder toestemming van ons gedownload of gecopieerd worden.

Tevens stellen wij het niet op prijs dat onze kennelnaam wordt gebruikt op advertentie site's